De betalingsbereidheid van de Vlaming voor het behoud van bouwkundig en landschappelijk erfgoed

4
Jun

De betalingsbereidheid van de Vlaming voor het behoud van bouwkundig en landschappelijk erfgoed

In deze studie werd de betalingsbereidheid (BTB) van de Vlaming ingeschat voor het behoud van lokaal bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Zo konden we onder meer vaststellen dat de BTB verschilt per categorie erfgoed. Vooral stads- en dorpsgezichten, begijnhoven, abdijen, openbare gebouwen zoals scholen en gemeentehuizen en cultuurhistorische landschappen worden hoger gewaardeerd. Verder kunnen we onder andere volgende besluiten trekken uit deze studie:

 1. Uit de studie blijkt dat de BTB hoger is voor onroerend erfgoed dat door de
  respondent actief gebruikt wordt of gekend is. Aandacht voor ontsluiting en herbestemming van
  onroerend erfgoed is daarom essentieel in het creëren van een draagvlak voor onroerenderfgoedzorg
 2. Uit de studie blijkt dat Uit de bevraging blijkt dat de BTB vooral ingegeven
  wordt door de esthetische waarde van het object, zowel in positieve (grotere BTB omdat een site
  ‘mooi’ is) als in negatieve zin (geen BTB omdat een site ‘lelijk’ is). Bijgevolg is naast de fysieke ontsluiting van erfgoed is ook de ‘inhoudelijke’ ontsluiting belangrijk in het stimuleren van draagvlak voor erfgoedzorg. Communicatie van erfgoedwaarde dus.
 3. Voor meer verwijs ik u naar de onderstaande link…

Deze studie werd uitgevoerd door VITO ism UHasselt (onderzoeksgroepen Arck en Milieueconomie) in opdracht van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Mijn dank gaat uit naar Inge, Bie en Christine voor de aangename samenwerking!

Referentie:

Liekens I., Plevoets B., Lizin S., Dhallé K., Patyn J., Vanhoutte C. 2020: De betalingsbereidheid van de Vlaming voor het behoud van bouwkundig en landschappelijk erfgoed, Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed 145
ISSN 1371-4678

Bestand:

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/OAOE/145/OAOE145-001.pdf

FacebookTwitterResearchGate